G YÖMÖREI
ADVOCATEN EN BELASTINGADVISEURS

 

 

 

CORPORATE AND TAX LITIGATION

 

 

 

 

 

 

 

Zeestraat 94a   2518 AD Den Haag   Telefoon 070 – 3122066   Fax 070 – 3459343   Website: www.gyomorei.nl

KvK-nr. 2737 4023   BTW-nr. NL 1443.69.539.B01   Stichting Beheer Derdengelden Gyömörei Advocaten rekeningnummer 3871.29.111

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.