G YÖMÖREI
ADVOCATEN EN BELASTINGADVISEURS

 

 

 

CORPORATE AND TAX LITIGATION

 

 

 


Mr. I.E. (Irene) Dille
Jurist sinds 1993
Print
PraktijkgebiedenOpleiding

Contact
Ondernemingsrecht
Procesrecht
Incasso’s
Compliance

Universiteit Leiden, 1993, strafrecht


E dille@gyomorei.nl
T +31(0)70 3122066 (algemeen)
T +31(0)70 3122061 (direct)
M +31(0)652 546 494

Next

 

 

 

 

Zeestraat 94a   2518 AD Den Haag   Telefoon 070 – 3122066   Fax 070 – 3459343   Website: www.gyomorei.nl

KvK-nr. 2737 4023   BTW-nr. NL001710860B16   Stichting Beheer Derdengelden Gyömörei Advocaten rekeningnummer NL69.RABO.0387129111

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.